Skip to content

Đặng Tuấn Anh

Đặng Tuấn Anh: Ông là CEO của một công ty tiên phong trong lĩnh vực hoá đơn điện tử tại Việt Nam. Ông đã đóng góp tích cực để nâng cao nhận thức về hoá đơn điện tử và thúc đẩy sự chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử.