G

1900 986819

Công ty được nợ lương nhân viên bao lâu?

Rate this post

Tiền lương luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mọi lao động. Tuy nhiên, không phải lúc nào doanh nghiệp cũng làm ăn thuận lợi để có thể trả lương đúng hạn. Vậy doanh nghiệp, công ty được nợ lương nhân viên bao lâu?

Người lao động được trả lương vào lúc nào?

Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động mới nhất, tiền lương sẽ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Đồng thời, người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc khoán.

Nếu trả lương theo thời gian:

  • Với người hưởng lương giờ, ngày, tuần: Được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.
  • Với người hưởng lương tháng: Được trả lương 01 lần/tháng hoặc nửa tháng một lần.

Nếu trả lương theo sản phẩm hoặc khoán:

  • Lương được trả theo thoả thuận của hai bên. Nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hàng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
Công ty được nợ lương nhân viên bao lâu?
Công ty được nợ lương nhân viên bao lâu?

Nguyên tắc trả lương.

Pháp luật luôn đảm bảo cho người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn.

Bên cạnh đó, theo Điều 24 Nghị định số 05 năm 2015 của Chính phủ, nếu trong trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Cụ thể như sau:

  • Nếu trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;
  • Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản:
Tiền trả thêm (ít nhất)=Số tiền trả chậmxLãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố
Tiền trả thêm (ít nhất) = Số tiền trả chậm x Lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Khi Ngân hàng Nhà nước không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Vậy nên, công ty có thể nợ lương cho nhân viên trong vòng 1 tháng với lý do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà công ty đã tìm cách khắc phục nhưng không thể thực hiện việc trả lương đúng hẹn. Bên cạnh đó nếu trả lương từ 15 ngày trở lên thì công ty còn phải trả thêm cho người lao động một khoản lãi suất theo quy định.

Nợ lương, chậm trả lương, doanh nghiệp bị phạt.

Người lao động phải được trả tiền lương, tiền công xứng đáng với công sức của mình. Do đó, để bảo vệ người lao động, theo khoản 10 Điều 1 Nghị định số 88/2015, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền nếu vi phạm quy định về nghĩa vụ trả lương:

  • Từ 05 – 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 01 – 10 người lao động.
  • Từ 10 – 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 – 50 người lao động.
  • Từ 20 – 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 – 100 người lao động.
  • Từ 30 – 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 – 300 người lao động.
  • Từ 40 – 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Đồng thời, doanh nghiệp còn buộc phải trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả cho người lao động theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại công bố tại thời điểm bị xử phạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *