Skip to content

Công ty TNHH là gì? Ưu và nhược điểm của công ty TNHH

Công ty TNHH là gì? những Ưu và nhược điểm của công ty TNHH mang lại? Bài viết sẽ giúp các chủ doanh nghiệp tương lai có cái nhìn tổng quát về loại hình công ty TNHH và giúp bạn có thể đưa ra quyết định về hình thức công ty mình muốn thành lập.

Công ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn thường viết tắt là Công ty TNHH. Đây là một trong các loại hình doanh nghiệp phổ biển ở nước ta.

Theo khoản 4 Điều 4 luật doanh nghiệp 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Những người góp vốn (cá nhân hoặc tổ chức) sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty gọi là thành viên góp vốn.

Công ty TNHH là gì? Ưu và nhược điểm của công ty TNHH
Công ty TNHH là gì? Ưu và nhược điểm của công ty TNHH

Phân loại công ty TNHH

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, có 2 loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, đó là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH một thành viên.

Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về khái niệm công ty TNHH một thành viên là: doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên.

Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là 2 và không vượt quá 50; Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Pháp luật quy định: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Ưu và nhược điểm của công ty TNHH.

Để giúp các bạn hiểu rõ và hình dung được những ưu điểm cũng như là nhược điểm của hình thức công ty trách nhiệm hưu hạn. Chúng tôi xin phân tích những ưu cũng như nhược điểm để các bạn có thể đưa ra lựa chọn cũng như là cách vận dụng hiệu quả hình thức công ty này vào hoạt động kinh doanh.

Ưu điểm của công ty TNHH.

Đây là những ưu điểm hay là điểm mạnh của mô hình doanh nghiệp TNHH sẽ mang lại cho chủ sở hữu công ty:

 • Được quyền quyết định tất cả các vấn đề gồm cả công ty TNHH một thành viên hay là công ty TNHH hai thành viên.
 • Thuận tiện trong việc điều hành và quản lý công ty do số lượng các thành viên trong công ty không quá nhiều và phức tạp.
 • Các cá nhân là thành viên của công ty chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ trong các phần vốn góp vào công ty đó, không liên quan tới tài sản cá nhân, do đó rủi ro đối với mô hình công ty này không cao.
 • Việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được pháp luật quy định tương đối chặt chẽ. Nên công ty rất dễ kiểm soát, và người ngoài không thể xen vào và đòi quyền điều hành công ty.
 • Ngoài ra hình thức công TNHH hai thành viên dễ huy động vốn vì được phép phát hành trái phiếu.

Nhược điểm của công ty TNHH.

Ngoài những ưu điểm ra thì hình thức công TNHH cũng có những hạn chế, nhược điểm nhất định. Việc này làm cho các chủ doanh nghiệp gặp phải những khó khăn trong quá trình điều hành công ty. Dưới đây là những mặt hạn chế của công ty TNHH:

 • Công ty TNHH 2 thành viên có số lượng thành viên bị hạn chế không vượt quá 50 người.
 • Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu nên dẫn đến khả năng huy động vốn bị hạn chế.
 • Mức độ chịu trách nhiệm của loại hình doanh nghiệp này là hữu hạn nên sẽ bị ảnh hưởng về uy tín đối với khách hàng và các đối tác chiến lược.
 • Do có đặc điểm riêng biệt nên công ty TNHH phải chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật doanh nghiệp 2014 hơn so với các loại hình công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

Các lưu ý khi thành lập công ty TNHH.

Khi thành lập công ty TNHH, chúng ta cần lưu ý cách đặt tên, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh và trụ sở chính…

Về cách đặt tên công ty TNHH.

 • Cấu trúc tên công ty tnhh như sau: Công ty + trách nhiệm hữu hạn (hoặc TNHH) + tên riêng
 • Tên riêng đảm bảo là các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu

Vốn điều lệ công ty TNHH.

 • Vốn điều lệ là số vốn cam kết sẽ góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn quy định trong điều lệ.
 • Một số ngành nghề quy định vốn tối thiểu phải góp (vốn pháp định), còn hầu đa số các ngành nghề kinh tế của Việt Nam không yêu cầu vốn tối thiểu hay tối đa.

Ngành nghề kinh doanh.

 • Khi thành lập công ty nói chung và công ty TNHH nói riêng, ngành nghề kinh doanh phải được đăng ký và áp mã theo quy định. Một số ngành nghề bị cấm kinh doanh. Một số ngành nghề có điều kiện. Chủ doanh nghiệp phải để ý để đáp ứng các điều kiện khi kinh doanh.
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *