G

1900 986819

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

5/5 - (5 bình chọn)

Hóa đơn điện tử là chứng từ hoàn toàn mới, khi mà mọi công đoạn tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý hóa đơn bằng phương tiện điện tử. Vậy đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử là ai? Nếu bạn là Doanh nghiệp đang quan tâm đến vấn đề này, thì hãy cùng GIẢI PHÁP SỐ 247 tìm hiểu.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử là ?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử. Bao gồm:

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bá hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật pháp. Và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã.
 • Tổ chức khác.

Hộ, cá nhân kinh doanh.

 • Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.
  Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử
  Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

 • Doanh nghiệp, tổ chức đang kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử; trước ngày 01/01/2018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018.
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/01/2018 hiện chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hoặc mã xác thực của cơ quan thuế trước ngày 01/07/2018.
 • Doanh nghiệp mới thành lập nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, không mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế trong 06 tháng. Hết thời gian đó doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp có mã của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn nếu không sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp thì được cơ quan thuế hỗ trợ để sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
 • Hộ kinh doanh theo lộ trình của Bộ tài chính.

Nếu doanh nghiệp của bạn nằm trong nhóm đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử; thì bạn nên đăng ký ngay cho doanh nghiệp của mình. Để tận dụng được ưu điểm về thuận lợi công việc trong lĩnh vực kinh doanh và kê khai thuế cho doanh nghiệp của bạn.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline 1900 986819.
 • Email : info@giaiphapso247.com.