G

1900 986819

Dự thảo hóa đơn điện tử 2018

5 (100%) 3 votes

Dự thảo hóa đơn điện tử 2018, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP được Bộ tài chính đăng tải để hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định. Cùng theo dõi bài viết này để sử dụng Hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bộ Tài chính đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (NĐ 119/2018).

Nghị định 119/2018 về hoá đơn đã tạo hành lang pháp lý cho việc áp dụng rộng rãi, phổ biến hoá đơn điện tử. Theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử:

 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện chứng từ, hồ sơ điện tử, thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc, đồng thời góp phần quản lý hoạt động kinh tế phi chính thức.

Trong tổng số 37 Điều của NĐ 119/2018 có 18 Điều được giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể. Và Bộ Tài chính đã đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của NĐ 119/2018 để lấy ý kiến tham gia của các Bộ, Ngành, Hiệp hội.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể về nội dung quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử gồm:

 • Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử.
 • Lập Hóa đơn điện tử.
 • Xử lý sai sót Hóa đơn điện tử.
 • Tra cứu Hóa đơn điện tử.
 • Chuyển dữ liệu hóa đơn, xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử.

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại sau:

 • Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử có thể có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế (Điểm b,Khoản 6, Điều 10 dự thảo Thông tư).
 • Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn có mã của cơ quan thuế.
 • Hóa đơn giá trị gia tăng và hoá đơn bán hàng bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
 • Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này (gọi là hoá đơn điện tử đặc thù).

Việc chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại. Chuyển đổi Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử càng sớm, Công tác kinh doanh của Doanh nghiệp càng hiệu quả, chi phí và ngân sách được tiết kiệm tối đa.

Phần mềm hóa đơn điện tử EIV chuyên nghiệp và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

Phần mềm hóa đơn điện tử EIV có giao diện thân thiện với người sử dụng. Việc xử lí và gửi hóa đơn cho khách hàng chỉ một bước qua hệ thống. In chuyển đổi hóa đơn nhanh chóng, chính xác. Lưu trữ hóa đơn giản và tuyệt đối bảo mật trên hệ thống điện tử của doanh nghiệp hoặc server của EIV. Đặc biệt phần mềm EIV còn hỗ trợ các nghiệp vụ kế toán, bán hàng của doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247 cung cấp phần mềm Hóa đơn điện tử đảm bảo luôn luôn hỗ trợ, hướng dẫn Khách hàng tận tình ngay khi khách hàng cần các nghiệp vụ về Hóa đơn để sử dụng dễ dàng nhất với mô hình riêng của từng Doanh nghiệp.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline 1900 986819.
 • Email : info@giaiphapso247.com.