G

1900 986819

Hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp.

Rate this post

Nhiều tổ chức, hộ gia đình hoặc các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì có nghĩa vụ phải nội lệ phí môn bài. Nhưng có nhiều điểm như thời hạn, thời gian hoặc là các mức phạt của lệ phí môn bài. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn về các thông tin như Hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp.

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

Đối với Tổ chức:

Thời hạn khai lệ phí.

Trường hợp 1.

  • Nếu khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh. Thì thời hạn khai lệ phí chậm nhất là ngùa cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp 2.

  • Nếu Cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì thời hạn khai lệ phí là 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài.

  • Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/1 hàng năm.
  • Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì chập nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
Hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp.
Hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp.

Hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn khai lệ phí.

Trường hợp 1.

  • Nếu hộ gia đình, hoặc cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải khai lệ phí môn bài.

Trường hợp 2.

  • Nếu hộ gia đình, hoặc cá nhân cho thuê bất động sản. Thì sẽ khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài.

  • Chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai, nộp lệ phí môn bài

Từ ngày 01/7/2017 thuế môn bài chuyển thành lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các quy định về mức phạt chậm nộp vẫn thực hiện theo các quy định về thuế.

Mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài
Theo Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC mức phạt với tổ chức, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân chậm nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài được tính theo thời gian chậm nộp.


Số ngày chậm nộp: Tính từ ngày hết hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài

Mức phạt chậm nộp lệ phí môn bài.

Từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp (theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC).

Theo đó, số tiền phải nộp bao gồm cả số tiền gốc phải nộp và tiền chậm nộp.

Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp
Số tiền phải nộp = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp

Lưu ý:

Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế…

Trên đây là thời hạn nộp lệ phí môn bài và mức phạt khi chậm nộp quy định mới nhất,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *