G

1900 986819

Hóa đơn điện tử điều chỉnh, và biên bản điều chỉnh hóa đơn

5 (100%) 3 votes

Khi sử dụng hóa đơn điện tử thì có thể sẽ gặp phải những sai sót không đáng có. Vậy cần phải làm gì ? Hóa đơn điện tử điều chỉnh như thế nào? Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử ra sao? Cùng theo dõi bài viết này để biết được thông tin chi tiết.

Hóa đơn điện tử khi bị sai có bắt buộc phải làm biên bản hủy không?

Hóa đơn điện tử bị sai bắt buộc phải sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn, biên bản thu hồi hoá đơn, biên bản huỷ hoá đơn như hoá đơn giấy bình thường và nộp Thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế theo các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục Thuế.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai Thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

  • Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng …., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

Như vậy, nếu hóa đơn viết sai mà đã kê khai thì bạn không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh.

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn:

Hóa đơn điện tử điều chỉnh, và biên bản điều chỉnh hóa đơn
Biên bản điều chỉnh hóa đơn

Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn:

  • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày.
  • Người đại diện 2 bên (Thường là người đại diện pháp luật) ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu.
  • Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh những gì….

Chú ý:

Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai Thuế:

  • Ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai. Bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số Thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại  Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

  • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hotline 1900 986819.
  • Email : info@giaiphapso247.com.