G

1900 986819

Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Rate this post

Nếu doanh nghiệp muốn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử xác thực cần phải thực hiện những thủ tục như thế nào? Hôm nay chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết về vấn đề ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Các bước để ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Ngày 26/09/2019, Cục thuế TP.Hà Nội ban hành Công văn số 74659/CT-TTHT hướng dẫn chi tiết. Theo đó khi doanh nghiệp muốn ngừng sử dụng hóa đơn xác thực thì phải đăng nhập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để khai báo theo mẫu số 04/ĐK-HĐXT.

Bước 1:

Doanh nghiệp đăng nhập vào phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế: https://laphoadon.gdt.gov.vn bằng tên đăng nhập và mật khẩu do cơ quan thuế cung cấp.

Bước 2:

Tiếp đó doanh nghiệp chọn đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực và điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 04/ĐK-HĐXT.

Tên doanh nghiệp: Là tên ghi trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số thuế: Là Mã số thuế của doanh nghiệp có thể gồm 10 số hoặc 13 số và được ghi trên giấy đăng ký kinh doanh.

Địa chỉ: Là địa chỉ trên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Số điện thoại liên hệ, Email: Là thông tin liên lạc của doanh nghiệp.

Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực
Hướng dẫn ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực

Các loại hóa đơn xác thực đăng ký ngừng sử dụng:

  • Tên loại hóa đơn: Là tên các loại hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng như HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG – PHIẾU BẢO HÀNH, …..
  • Mẫu số: Là mẫu số hóa đơn doanh nghiệp đang sử dụng để lập hóa đơn xác thực.
  • Ký hiệu: Là ký hiệu hóa đơn mà doanh nghiệp đang sử dụng để lập hóa đơn xác thực.
  • Số lượng: Là số lượng hóa đơn doanh nghiệp đang đã đăng ký phát hành và đang sử dụng
  • Từ số: Số hóa đơn đầu tiên trong lượng hóa đơn mà doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.
  • Đến số: Số hóa đơn cuối cùng trong lượng hóa đơn mà doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.
  • Phần mềm sử dụng để lập hóa đơn: Là phần mềm doanh nghiệp đã đăng ký để lập hóa đơn khi đăng ký phát hành hóa đơn.

Bước 3:

Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số để hoàn thành việc đăng ký ngừng sử dụng hóa đơn xác thực.

Lưu ý:

Kể từ thời điểm đăng ký ngừng sử dụng, doanh nghiệp sẽ không tạo được hóa đơn xác thực trên hệ thống nhưng vẫn có thể tra cứu các hóa đơn đã được xác thực.

Trường hợp không tiếp tục sử dụng các số hóa đơn xác thực đã đăng ký phát hành, doanh nghiệp truy cập phần mềm VAN để khai báo hủy số hóa đơn đã đăng ký nhưng chưa sử dụng theo mẫu số 06/ĐK-HĐXT.

Thông tin hủy số hóa đơn của doanh nghiệp được cơ quan thuế đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Sau đó, nếu doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử không xác thực thì phải tuân thủ đúng quy định trong việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn.

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (gồm các nội dung: tên đơn vị; mã số thuế; địa chỉ; điện thoại; các loại hóa đơn phát hành; ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị hoặc chữ ký điện tử của tổ chức phát hành) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *