G

1900 986819

Hướng dẫn xác định thời điểm phải lập hóa đơn điện tử

Rate this post

Hướng dẫn xác định thời điểm phải lập hóa đơn điện tử!! Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó:

Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/9/2019 vừa qua.

Theo đó, thời điểm bắt buộc phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ… được quy định cụ thể:

  • Với bán hàng hóa: Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền chưa;
  • Với cung cấp dịch vụ: Thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền;
  • Với giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ: Mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng;
  • Với hoạt động cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, công nghệ thông tin: Chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước đã dùng trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin theo thỏa thuận;
  • Với xây dựng, lắp đặt: Thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục không phân biệt đã thu được tiền hay chưa…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/11/2019.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều doanh nghiệp có loại hình kinh doanh đặc thù như: cung cấp điện, nước, dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ công nghệ thông tin được bán theo kỳ nhất định, hoạt động xây dựng, lắp đặt, kinh doanh bất động sản, xây dựng,chuyển nhượng… thì thời điểm lập hóa đơn điện tử lại không dễ dàng được xác định theo quy định trên. Do đó, các doanh nghiệp rất cần hướng dẫn cụ thể hơn về vấn đề này.

Có thể xuất lùi ngày hóa đơn điện tử được không?

Với những quy định rõ ràng về thời điểm xuất hóa đơn đối với từng hình thức bán hàng và từng ngành hàng nhất định, có thể khẳng định rằng: Không thể xuất lùi ngày hóa đơn.
Đây cũng là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy nhằm tăng tính minh bạch, chính xác cho cả bên bán, bên mua và cơ quan thuế.

Ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử có thể khác nhau không?

Trên thực tế, có nhiều trường hợp phát sinh ngày ký hóa đơn điện tử khác với ngày lập hóa đơn điện tử. Trường hợp này doanh nghiệp thực hiện theo căn cứ tại Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP ở trên. Ngoài ra, doanh nghiệp lưu ý cần căn cứ vào ngày lập hóa đơn để hạch toán doanh thu và chi phí cho phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *