Skip to content

Kế toán bán hàng là gì? Những công việc mà kế toán bán hàng phải làm.

Kế toán bán hàng là một trong các vị trí kế toán chi tiết có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Nhưng bạn đã biết Kế toán bán hàng là gì? Những công việc mà kế toán bán hàng phải làm là gì chưa? Hãy để chúng tôi giới thiệu cho bạn qua bài viết này nhé.

Khái quát về bán hàng.

Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, doanh nghiệp thu được tiền hay được quyền thu tiền. Đó là sự trao đổi mua bán có thỏa thuận, doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua. Hàng hóa đem tiêu thụ có thể là thành phẩm, lao vụ, dịch vụ thậm chí là bán thành phẩm đang trên dây chuyền sản xuất.

Về phạm vi bán hàng gồm bán hàng ra bên ngoài doanh nghiệp và bán hàng trong nội bộ doanh nghiệp. Hàng hóa cung cấp nhằm để thỏa mãn nhu cầu của các tổ chức kinh tế khác, các cá nhân bên ngoài công ty, Tổng công ty hoặc các tập đoàn sản xuất gọi là bán cho bên ngoài. Hàng hóa cung cấp giữa các đơn vị trong cùng công ty, Tổng công ty, Tập đoàn,… được gọi là bán hàng nội bộ.

Công tác bán hàng có ý nghĩa hết sức to lớn. Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, tạo ra lợi nhuận để đầu tư phát triển tiếp, nâng cao đời sống của người lao động và thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Kế toán bán hàng là gì? Những công việc mà kế toán bán hàng phải làm.
Kế toán bán hàng là gì? Những công việc mà kế toán bán hàng phải làm.

Khái niệm về kế toán bán hàng.

Bán hàng là khâu cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp. đây là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người mua và doanh nghiệp thu tiền về hoặc được quyền thu tiền.

Xét góc độ về kinh tế: Bán hàng là quá trình hàng hóa của doanh nghiệp được chuyển từ hình thái vật chất (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền).

Quá trình bán hàng ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng có những đặc điểm chính sau đây:

 • Có sự trao đổi thỏa thuận giữa người mua và người bán, người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, họ trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền.
 • Có sự thay đổi quyền sở hữu về hàng hóa: người bán mất quyền sở hữu, người mua có quyền sở hữu về hàng hóa đã mua bán. Trong quá trình tiêu thụ hàng hóa, các doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một khối lượng hàng hóa và nhận lại của khách hàng một khoản gọi là doanh thu bán hàng. Số doanh thu này là cơ sở để doanh nghiệp xác định kết quả kinh doanh của mình.

Trách nhiệm của nhân viên kế toán bán hàng:

Cập nhật giá, hàng hóa và quản lý các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng.

 • Thường xuyên cập nhật giá, sản phẩm hàng hóa mới vào phần mềm quản trị kế toán. Thông báo sửa đổi đến các bộ phận có liên quan.
 • Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán, bao gồm bảng kê khai chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày, tính tổng giá trị hàng đã bán cộng với thuế VAT (nếu có)
 • Cập nhật đầy đủ các hóa đơn bán hàng có liên quan, bao gồm hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán dịch vụ
 • Cập nhật và theo dõi việc giao – nhận hóa đơn (có ký nhận trong sổ giao nhận)
 • Quản lý sổ sách, các hóa đơn chứng từ liên quan đến hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm các hóa đơn xuất – nhập kho; hóa đơn khách hàng mua sản phẩm; hóa đơn doanh nghiệp mua hàng hóa;…

Thực hiện các nghiệp vụ Kế toán bán hàng phát sinh.

 • Phối hợp với Kế toán kho, Thủ kho hàng ngày kiểm tra và nắm rõ số lượng, giá trị của lượng hàng hóa xuất ra cũng như lượng sản phẩm được nhập vào; đối chiếu với số liệu trên phần mềm hệ thống để đảm bảo tính trùng khớp
 • Thực hiện lập và xuất các hóa đơn bán hàng có liên quan theo quy định; ghi nhận doanh thu/ doanh số bán hàng
 • Lập hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng theo quy định. Tính thuế GTGT của hàng hóa bán ra
 • Theo dõi và thực hiện tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng, bao gồm chiết khấu thương mại hoặc chiết khấu thanh toán (nếu có)
 • Cùng với Kế toán doanh thu, Kế toán công nợ phải thu thống kê tình hình công nợ, thu hồi công nợ và quản lý tiền hàng; lên kế hoạch thu hồi công nợ và thực hiện đốc thúc công nợ của khách hàng
 • Quản lý khách nợ, theo dõi chi tiết theo từng khách hàng, lô hàng, số tiền khách nợ, thời hạn và tình hình trả nợ của khách

Vào bảng kê chi tiết, lập các hóa đơn bán hàng, báo cáo bán hàng có liên quan.

 • Cuối ngày tiến hành vào bảng kê chi tiết các hóa đơn bán hàng; tính tổng giá trị hàng đã bán, thuế GTGT (nếu có) trong ngày
 • Cùng với Kế toán kho, Thủ kho đối chiếu số liệu hàng xuất – tồn; tổng hợp số liệu bán – mua hàng trong ngày, lấy đó làm căn cứ để lập báo cáo liên quan vào cuối ngày.
 • Lập báo cáo danh mục hàng hóa bán ra theo kỳ
 • Lập báo cáo công nợ phải thu theo yêu cầu của quản lý/ Trưởng bộ phận
 • Định kỳ hàng tháng/ quý/ năm lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính trong kỳ theo biểu mẫu có sẵn

Các công việc khác.

Giao tiếp với khách hàng; tư vấn, giới thiệu hàng bán cho khách hàng; chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn quy định
Làm báo giá sản phẩm hàng hóa, soạn thảo hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ khi được phân công

 • Ghi nhận, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng; sử dụng thông tin khách hàng để làm các loại thẻ ưu đãi (thẻ VIP) cho khách nếu có.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Những kiến thức mà kế toán bán hàng cần có.

Quy tắc ghi nhận kế toán bán hàng.

Kết quả bán hàng là phần thu lợi còn lại từ việc bán hàng sau khi đã trừ đi tất cả chi phí.

Để xác định kế toán bán hàng thì cần phải tính ra số chênh lệch giữa doanh thu thuần với các chi phí khác như giá vốn, chi phí quản lý,… phát sinh trong một kỳ nhất định.

Kết quả hoạt động kinh doanh.

Kết quả hoạt động kinh doanh = kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh + kết quả hoạt động tài chính + kết quả hoạt động khác.
Kết quả hoạt động kinh doanh = kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh + kết quả hoạt động tài chính + kết quả hoạt động khác.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ - giá vốn hàng bán - chi phí hàng bán - chi phí quản lý doanh nghiệp
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ – giá vốn hàng bán – chi phí hàng bán – chi phí quản lý doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động tài chính:

kết quả hoạt động tài chính = doanh thu hoạt động tài chính - chi phí hoạt động tài chính.
kết quả hoạt động tài chính = doanh thu hoạt động tài chính – chi phí hoạt động tài chính.

Kết quả hoạt động khác:

kết quả hoạt động khác = các khoản thu nhập khác - các khoản chi phí khác - chi phí thuế TNDN
kết quả hoạt động khác = các khoản thu nhập khác – các khoản chi phí khác – chi phí thuế TNDN.

Quy tắc ghi nhận doanh thu bán hàng.

có 5 điều kiện để ghi nhận doanh thu bán hàng, đó là:

 • Doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ ch người mua.
 • Doanh nghiệp đã không còn quyền quản lý hàng hóa như chủ sở hữu.
 • Đã xác định được doanh thu và tương đối chắc chắn về nó.
 • Doanh nghiệp đã thu được lợi ích kinh tế từ bán hàng.
 • Xác định được các loại chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

 Các loại chứng từ kế toán được kế toán bán hàng sử dụng.

STT Chứng từ kế toán Mục đích
1 Hóa đơn GTGT: Mẫu số 01 GTKT-3LL Xác định thuế GTGT đầu ra và xác định doanh thu bán hàng.
2 Phiếu xuất kho: Mẫu số 02 – VT Theo dõi số lượng hàng hóa xuất kho ra sao.
3 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Mẫu số 03 – VT Theo dõi hàng hóa được vận chuyển nội bộ từ kho này đến kho khác, chi nhánh hay đại lý khác của công ty.
4 Giấy báo có Ngân hàng lập ra giấy báo có này để thông báo cho chủ tài khoản số tiền phải thu. Kế toán bán hàng dựa vào đó để xác định chủ nợ có nhận được chuyển khoản chưa cũng như số tiền chuyển khoản để nằm và lên báo cáo.
5 Phiếu thu: Mẫu số 01 – TT Xác định số tiền chính xác nhập quỹ tiền mặt và từ đó làm căn cứ để thủ quỹ thu và chi tiền.
6 Biên lai thu tiền: Mẫu số 06 – TT Giấy biên nhận doanh nghiệp hay cá nhân đã thu tiền hoặc sét. Từ đó làm căn cứ lập phiếu thu và nộp quỹ tiền mặt.

Trình tự luân chuyển chứng từ – công việc kế toán bán hàng nên biết.

Khi phát sinh một hóa đơn chứng từ kế toán thì là một kế toán bán hàng bạn phải nắm được trình tự luân chuyển chứng từ này. Thì để nắm được trình tự các bạn chỉ cần làm theo các bước sau đây!

Khi phát sinh hợp đồng, kế tóa lập hóa đơn bán hàng. Hóa đơn có 3 liên. Liên 1 lưu trên gốc quyển hóa đơn. Liên 2 giao cho khách (cái mà các bạn luôn gọi là hóa đơn đỏ đó). Còn liên 3 giữ lại công ty. Lúc này sẽ phát sinh ra các vấn đề sau:

 • Nếu như khách hàng nhận nợ, kế toán bán hàng lập biên bản giao nhận hàng hóa và xác nhận nợ. Lúc này chứng từ được lập thành 3 liên. Liên 1 để kiểm tra khi xuất hàng ra khỏi kho. Liên 2 giao cho khách hàng. Còn liên 3 thì lưu lại quyển.
 • Nếu khách thanh toán bằng tiền mặt thì lúc này kế toán lại lập phiếu thu. Phiếu thu cũng được lập thành 3 liên. Thủ quỷ giữ 1 liên, nơi lập phiếu giữ 1 liên và người nộp tiền giữ 1 liên. Trên liên phải có đầy đủ nội dung, chữ ký của giám đốc các kiểu mới hợp lệ nha.
 • Còn nếu thanh toán bằng chuyển khoản thì công ty sẽ nhận giấy báo có như một xác nhận về khoản tiền thanh toán của khách hàng.
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *