G

1900 986819

Những lưu ý quan trọng khi viết hóa đơn

Các bạn học kết toán, đang làm kế toán thì ai cũng hiểu là chứng từ kế toán cực kỳ quan trọng cho dù là doanh nghiệp lớn hay nhỏ. Vì thế khi xuất và nhận hóa đơn bạn phải kiểm tra một cách cẩn thận thông tin của cả hai bên. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Những lưu ý quan trọng khi viết hóa đơn để tránh được tối đa những rủi ro có thể phát sinh.

Những lưu ý quan trọng khi viết hóa đơn.

Sử dụng màu mực để viết hóa đơn.

Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

Trên từng tờ hóa đơn phải đúng nội dung không tẩy xóa, sửa chữa trên tờ hóa đơn; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng và không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Đồng thời, là người viết hóa đơn phải sử dụng loại mực không phai để viết hóa đơn, phải sử dụng cùng một màu mực trên tờ hóa đơn và không được sử dụng mực đỏ.

Ghi thuế suất thuế Giá trị gia tăng trên hóa đơn.

Những lưu ý quan trọng khi viết hóa đơn
Những lưu ý quan trọng khi viết hóa đơn

Người viết hóa đơn phải ghi rõ thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ được bán ra của mình là 0% hoặc 5% hoặc 10%.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không ghi thuế suất mà gạch chéo lại vị trí ghi thuế suất.

Viết thêm tiếng nước ngoài trên hóa đơn.

Chữ viết trên hóa đơn phải thể hiện bằng Tiếng Việt. Nhưng trường hợp phải ghi thêm chữ nước ngoài trên hóa đơn, thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Chữ nước ngoài phải đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc là phải đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Ghi ngày, tháng, năm trên hóa đơn.

Ngày lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua hoặc ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Ghi thông tin người mua khi họ không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp thông tin.

Trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp các thông tin tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ là: “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” tại tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua” trên tờ hóa đơn.

Ký tên trên hóa đơn như thế nào cho đúng?

Người ký tên trên tiêu thức ” Người bán hàng” phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và đóng dấu lên chữ ký.

Trường hợp người đại điện không ký được thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký và phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu treo vào phía trên bên trái tờ hóa đơn.

Tương tự, trong tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người ký phải là người mua (nếu là cá nhân) hoặc đại diện hợp pháp của người mua (nếu là tổ chức; hoặc người được người mua ủy quyền ký hóa đơn).

Trường hợp người mua hàng mua hàng qua mạng, fax, điện thoại thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

Ghi tiền trên hóa đơn như thế nào cho đúng?

Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Người bán được lựa chọn: sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị hoặc sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán;

Khi ghi chữ số trên hóa đơn thì phải là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Người bán được lựa chọn ghi số theo hai cách sau:

  1. Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.
  2. Sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Ngoài ra, người lập phải ghi đồng tiền trên hóa đơn là đồng Việt Nam.

Thêm vào đó, một sai sót khi viết hóa đơn màn nhiều người mắc phải là không ghi đầy đủ thông tin trong bảng kê hàng hóa trên hóa đơn.

Các bạn nên lưu ý là, theo quy định của pháp luật:

  • Người viết hóa đơn phải ghi đầy đủ tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Trong đó, dòng tổng tiền thanh toán phải được ghi bằng chữ.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư 32/2011/TT-BTC.

– Thông tư 39/2014/TT-BTC.

– Thông tư 119/2014/TT-BTC.

– Thông tư 26/2015/TT-BTC.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

  • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hotline 1900 986819.
  • Email : info@giaiphapso247.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *