G

1900 986819

Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

5 (100%) 20 votes

Cách chia cột trong Word

 • Bạn chọn đoạn văn bản mà bạn cần chia cột sau đó chọn PageLayout trên thanh công cụ sau đó chọn Columns rồi lựa chọn số cột cần chia, ví dụ ở đây lựa chọn chia thành 2 cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả như hình bên dưới văn bản đã được chia thành 2 cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Nếu bạn muốn tạo đường kẻ thêm ở giữa phân cách 2 cột thực hiện như sau: Chọn lại PageLayout trên thanh công cụ sau đó chọn Columns chọn tiếp More Columns:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Hộp thoại xuất hiện tích chọn vào mục Line between sau đó chọn OK:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả đã tạo đường kẻ dọc:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Các mẹo xử lý cột trong Word.

Bạn cần lưu ý là: Văn bản sẽ đi từ trên xuống dưới, từ cột trái nhất đến đầu của cột kế bên.

Hiển thị đường viền cột chứa văn bản.

Bước 1:

 • Vào thẻ File trên thanh công cụ sau đó chọn Option:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Bước 2:

 • Trong hộp thoại Word options bạn chọn Advanced di chuyển chuột tới mục Show document content bạn tích chọn vào mục Show text boundaries sau đó nhấn OK:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả bạn đã tạo được đường viền cho cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Tùy chỉnh kích thước độ rộng cột.

 • Thực hiện truy cập nhanh vào hộp thoại Columns từ Layout trên thanh công cụ, trong mục Width điều chỉnh độ rộng của từng cột tương ứng cột đầu tiên bên trái là cột số 1, các cột còn lại đánh số theo vị trí kế tiếp:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Ngoài ra nếu bạn muốn chỉnh độ rộng các cột đều bằng nhau tích chọn mục Equal column width, như vậy thay vì điều chỉnh độ rộng từng cột bạn chỉ cần điều chỉnh cho 1 cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Chèn tiêu đề vào văn bản sau khi chia cột.

Để chèn tiêu đề cho cột thực hiện như sau:

Bước 1:

 • Nhập tiêu đề ở dòng đầu tiên của cột thứ 1:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Bước 2:

 • Bôi đen dòng tiêu đề chọn thẻ layout chọn tiếp Columns sau đó chọn One cho dòng tiêu đề đã bôi đen:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả đã tạo được tiêu đề cho cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Điều chỉnh khoảng cách giữa các cột.

 • Truy cập nhanh vào hộp thoại Columns sau đó trong mục Spacing nhập giá trị tương ứng với khoảng cách giữa 2 cột, vì ở ví dụ này chỉ có 2 cột nên chỉ nhập 1 lần khoảng cách mà bạn muốn rồi nhấn OK để xác nhận lựa chọn của bạn.
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả sau khi điều chỉnh khoảng cách giữa các cột:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Ngắt cột sau khi chia.

Ví dụ 1 đoạn văn bản của bạn nằm trên 2 cột, trong đó nội dung nằm ở đầu cột thứ 2 là nội dung của cột 1. Bạn muốn chỉnh lại để đầu cột 2 tương ứng nội dung bắt đầu của đoạn 2 như ví dụ dưới:

Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Đặt con trỏ chuột tại vị trí đầu của đoạn 2 trên cột (lưu ý vị trí đặt con trỏ chuột) sau đó chọn thẻ Layout chọn Break chọn tiếp Column:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
 • Kết quả nội dung còn lại của đoạn 1 được đẩy sang cột thứ 1. Nội dung đầu cột 2 chính là nội dung bắt đầu của đoạn 2:
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word
Những thủ thuật xử lý cột trong Microsoft Word

Canh đều nội dung giữa các cột.

Để thực hiện Canh đều nội dung giữa các cột thực hiện áp dụng cách ngắt cột và sử dụng thêm các kiểu căn lề, giãn dòng… sẽ đem lại cho bạn 1 văn bản với hình thức ưa nhìn và bắt mắt.