G

1900 986819

Những việc kế toán cần làm trong tháng 11/2019

Rate this post

Hàng tháng doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai thuế, tình hình sử dụng hóa đơn, nộp tiền bảo hiểm…Để biết rõ về những việc định kỳ mà kế toàn cần như thời hạn, nội dung công việc hãy theo dõi bài viết Những việc kế toán cần làm trong tháng 11/2019.

Thông báo tình hình biến động lao động, Hạn cuối trước ngày 03/11/2019.

Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH doanh nghiệp phải thông báo tình hình biến động lao động.

 • Nếu Doanh nghiệp có biến động về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền sau, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Trường hợp, doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
 • Doanh nghiệp không có biến động về số lượng người lao động trong tháng 10/2019 thì không phải gửi thông báo.

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân. Hạn cuối 20/11.

Theo điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 • Nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong tháng 10/2019 thì phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau (Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ).
 • Chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.
 • Nếu trong tháng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai.
Những việc kế toán cần làm trong tháng 11/2019
Những việc kế toán cần làm trong tháng 11/2019

Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10. Hạn cuối 20/11/2019.

Theo Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 • Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng tháng 10-2019 (nếu có) đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng.

Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10. Hạn cuối 20/11/2019.

Căn cứ theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Đối tượng thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng gồm:

 • Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế;
 • Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Trích nộp tiền BHXH,BHYT, BHTN tháng 11. Hạn cuối 30/11/2019

Theo Điều 7 Quyết định 596/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017:

 • Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.
 • Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan
 • BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

Trích nộp phí công đoàn tháng 11. Hạn cuối 30/11/2019.

Theo Điều 5, Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP thì:

 • Đóng cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
 • Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
 • Doanh nghiệp dù có hay chưa có tổ chức Công đoàn đều phải đóng kinh phí công đoàn.

Trên đây là 06 công việc kế toán phải làm trong tháng 11; theo đó nhân sự, kế toán doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác cần lưu ý về thời hạn, mức nộp để thực hiện nghĩa vụ của mình theo đúng quy định khi kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *