G

1900 986819

Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn??

Rate this post

Khi đăng ký thành lập công ty, một trong những nội dung bắt buộc phải kê khai là vốn điều lệ. Vậy vốn điều lệ là gì? Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn? Pháp luật có yêu cầu cụ thể vốn thành lập công ty là bao nhiêu hay không?

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty.

Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty.

Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tổ chức, cá nhân được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.
  • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:

  • Là sự cam kết mức trách nhiệm bằng vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
  • Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp.
  • Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?
Thành lập công ty cần bao nhiêu vốn?

Mức vốn điều lệ tối thiểu là bao nhiêu?

Theo khoản 29 Điều 4 Luật Doanh nghiệp mới nhất, vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

Có thể hiểu đơn giản, vốn điều lệ là mức vốn mà thành viên cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động, quy mô của công ty sau khi thành lập.

Pháp luật không quy định cần bao nhiêu vốn để thành lập công ty nói chung. Theo đó, tùy vào loại hình doanh nghiệp, khả năng kinh tế, mục đích hoạt động của công ty để quyết định mức vốn điều lệ.

Với những công ty kinh doanh ngành nghề yêu cầu vốn pháp định và ngành nghề yêu cầu vốn ký quỹ thì vốn điều lệ của công ty phải bằng mức vốn pháp định hoặc đáp ứng ký quỹ theo quy định.

Yêu cầu về vốn pháp định.

Đây là số vốn tối thiểu để công ty được thành lâp theo quy định của Nhà nước.

Vốn pháp định được xác định theo từng ngành, nghề kinh doanh cụ thể, không áp dụng cho từng loại hình doanh nghiệp.

Nếu công ty dự định thành lập có những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn pháp định thì vốn góp vào tối thiểu phải bằng vốn pháp định.

Ví dụ:

Ngành nghề kinh doanh bất động sản là một ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định của công ty là 20 tỷ đồng (khoản 1 Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP). Theo đó, mức vốn điều lệ tối thiểu khi công ty đăng ký thành lập là 20 tỷ đồng và không giới hạn số vốn tối đa.

Vốn ký quỹ để thành lập công ty

Đây là số vốn thuộc vốn pháp định tuy nhiên doanh nghiệp phải có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng trong suốt thời gia hoạt động của công ty.

Khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh các ngành nghề yêu cầu có ký quỹ thì cong ty phải chứng minh đã ký quỹ đủ số tiền mà pháp luật yêu cầu.

Ví dụ:

Ngành nghề kinh doanh bán lẻ theo phương thức đa cấp phải thực ký quỹ 5% mức vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng trong suốt quá trình hoạt động (khoản 2 Điều 50 Nghị định 40/2018/NĐ-CP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *