G

1900 986819

Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử

5 (100%) 4 votes

Hóa đơn điện tử là xu hướng mới, nó có rất nhiều ưu điểm mà thực tế đã chứng minh. Nhưng trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử gặp phải những sai sót về lỗi đánh máy. Vậy những lỗi này cần sử lý như thế nào?

Những trường hợp nào cần điều chỉnh, hủy hay thu hồi hóa đơn điện tử? có cần phải tiêu hủy hóa đơn điện tử khi bị lỗi sai sót hay không?

Dưới đây là 3 mẫu biên bản:

 • Biên bản điều chỉnh hóa đơn.
 • Biên bản hủy hóa đơn.
 • Biên bản thu hồi hóa đơn.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Theo Khoản 3, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai Thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).Biên bản điều chỉnh hóa đơn có chữ ký và đóng dấu của hai bên, mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan thuế kiểm tra.

Khi viết sai hóa đơn và đã khai thuế thì không được thu hồi mà phải lập bản điều chỉnh. Đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mà đã khai thuế:

 

Nội dung khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn:

 • Ngày trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và ngày trên hóa đơn điều chỉnh phải cùng ngày
 • Người đại diện 2 bên (Thường là người đại diện pháp luật) ký, ghi rõ họ tên + Đóng dấu
 • Nội dung trên biên bản điều chỉnh phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày tháng, ký hiệu …. xuất hóa đơn điều chỉnh số ….ngày tháng… ký hiệu … Nội dung điều chỉnh những gì….

Chú ý:

 • Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai Thuế: Ngoài việc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai. Bạn còn phải lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Cụ thể từng mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn cho từng trường hợp sai sót sẽ được viết chi tiết tại bài sau.
 • Trường hợp hóa đơn đã lập sai sót về tên, địa chỉ, người mua nhưng ghi đúng mã số Thuế người mua thì các bên lập
 • biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
 • Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai chỉ được sử dụng cho hóa đơn đã lập sai trước đó nhưng chưa kê khai thuế. Nếu kế toán đã kê khai thuế thì phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được phép hủy hóa đơn, đồng thời phải có biên bản điều chỉnh hóa đơn kèm theo thay cho biên bản hủy hóa đơn.

Biên bản hủy hóa đơn.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.
Biên bản huỷ hoá đơn điện tử làm giống như biên bản huỷ hoá đơn giấy bình thường. Cụ thể như sau:

Biên bản thu hồi hóa đơn.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

DOWNLOAD 3 MẪU BIÊN BẢN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ: (TẠI ĐÂY) (48 downloads)

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline 1900 986819.
 • Email : info@giaiphapso247.com.