Skip to content

Thuế điện tử eTax là gì?

Thuế điện tử (eTax) là hệ thống tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào 01 hệ thống duy nhất qua website http://thuedientu.gdt.gov.vn,. Vậy Thuế điện tử là gì? cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết này nhé.

Thuế điện tử eTax là gì?

ETax là hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử được Tổng cục Thuế đưa vào hoạt động từ tháng 07/2016. Dịch vụ Thuế điện tử eTax tích hợp đầy đủ các chức năng của hai trang website cũng của Tổng cục Thuế đó là trang Khai thuế điện tử (nhantokhai.gdt.gov.vn) và Nộp thuế điện tử (nopthue.gdt.gov.vn) như là dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất.

Ngoài ra, các phân hệ khai thuế, nộp thuế trên eTax cũng được thiết kế tương đồng như trên hai trang web nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn mà doanh nghiệp sử dụng trước đây.

Thêm vào đó, hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử eTax còn có bổ sung một số chức năng mới giúp người nộp thuế có được nhiều thuận lợi hơn trong việc giao dịch điện tử với cơ quan thuế như là: một số chức năng về quản lý tài khoản doanh nghiệp, tra cứu nghĩa vụ kê khai, tra cứu nghĩa vụ thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp, hỏi đáp và đăng ký thuế điện tử.

Dịch vụ Thuế điện tử eTax là gì?
Dịch vụ Thuế điện tử eTax là gì?

Những chức năng của hệ thống Thuế điện tử eTax.

  • Chức năng Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ thuế điện tử (tương tự iHTKK, NTĐT) đáp ứng quy định tại Thông tư 110/2015/TT-BTC (NNT đăng ký và được sử dụng tất cả các dịch vụ điện tử). Các doanh nghiệp đang hoạt động đã đăng ký dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ được chuyển đổi tài khoản từ hệ thống iHTKK, NTĐT sang eTax, không yêu cầu phải đăng ký lại từ đầu.
  • Chức năng Khai thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.
  • Chức năng Nộp thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn các chức năng hiện tại của hệ thống NTĐT. Ngoài ra, bổ sung chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền (GNT): NNT có thể phân quyền chức năng lập GNT và phê duyệt GNT cho các tài khoản khác nhau đảm bảo tính kiểm soát chặt chẽ việc nộp thuế khi NNT có nhu cầu.
  • Chức năng Hoàn thuế điện tử đáp ứng hoàn toàn như chức năng hiện tại của hệ thống iHTKK.
  • Chức năng Quản lý doanh nghiệp hỗ trợ cho các doanh nghiệp tự tạo và phân quyền cho các tài khoản con để quản lý bên trong doanh nghiệp.
  • Các chức năng tra cứu : Tra cứu nghĩa vụ kê khai theo đăng ký; Tra cứu số thuế phải nộp (Số thuế phải nộp, số nộp thừa, số khấu trừ chuyển kỳ sau); Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế (Số thuế phát sinh theo tờ khai, Số thuế phát sinh theo chứng từ nộp thuế, Số thuế phát sinh theo các quyết định ấn định từ Cơ quan Thuế).

Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, ngoài 01 tài khoản chính của mỗi một mã số thuế, doanh nghiệp có thể tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau trong doanh nghiệp như Giám đốc, Kế toán trưởng, Kế toán viên,… giúp cho việc kiểm soát trách nhiệm các thành viên một cách đảm bảo, linh hoạt.

eTax ra đời giúp cho người nộp thuế dễ dàng tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước đây.

Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử mới, giúp cho người nộp thuế chỉ cần đăng nhập vào một hệ thống để sử dụng tất cả các dịch vụ, cũng như giúp quản lý tất cả các hồ sơ thuế mà không cần phải đăng nhập vào nhiều website khác nhau. Việc này mang ý nghĩa rất lớn giúp cho người nộp thuế tiết kiệm được thời gian cũng như là dễ dàng thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế cũng như là tra cứu thông tin hồ sơ, nghĩa vụ thuế.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *