G

1900 986819

Tổng hợp các mức phạt về bảo hiểm mới nhất

Rate this post

Doanh nghiệp có trách nhiệm đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN) cho người lao động khi giao kết hợp đồng lao động. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm,… cho người lao động không phải hiếm. Bài viết này sẽ Tổng hợp các mức phạt về bảo hiểm mới nhất mà doanh nghiệp có thể phải chịu.

Hành vi bị phạt hành chính.

Mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu, thông tin về BHXH, BHTN theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH, BHTN của người lao động khi người lao động hoặc công đoàn yêu cầu;
 • Không làm văn bản đề nghị cơ quan BHXH xác nhận việc đóng BHTN cho người lao động;
 • Làm mất, hư hỏng hoặc sửa chữa, tẩy xóa sổ BHXH.

Mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Theo khoản 2 Điều 28 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

 • Không trả chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động;
 • Không trả chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định chi trả của cơ quan BHXH.
Tổng hợp các mức phạt về bảo hiểm mới nhất.
Tổng hợp các mức phạt về bảo hiểm mới nhất.

Mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Theo Khoản 3 Điều 28 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng:

 • Không lập hồ sơ tham gia BHXH, BHTN cho người lao động trong 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng;
 • Không lập hồ sơ hoặc văn bản đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đúng quy định;
 • Không giới thiệu người lao động đi giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa để giải quyết chế độ.

Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng :

 • Giả mạo hồ sơ BHXH, BHTN để trục lợi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (áp dụng với mỗi hồ sơ)

Mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Theo Khoản 5 Điều 28 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 20 đền 30 triệu đồng:

 • Sử dụng Quỹ BHXH sai mục đích.

Mức phạt từ 12% – 15% tổng số tiền phải đóng (không quá 75 triệu đồng).

Theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng:

 • Chậm đóng.
 • Đóng không đúng mức quy định.
 • Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia.

Mức phạt từ 18% – 20% tổng số tiền phải đóng (không quá 75 triệu đồng).

Theo Khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. Các hành vi sau đây sẽ bị phạt từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng:

 • Không đóng cho toàn bộ người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia.

Truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tội gian lận BHXH, BHTN.

1/. Phạt tiền từ 20 – 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Thực hiện các hành vi dưới đây để chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 10 – dưới 100 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 20 – dưới 200 triệu đồng:

 • Lập hồ sơ giả hoặc làm sai lệch nội dung hồ sơ BHXH, BHTN lừa dối cơ quan BHXH.
 • Dùng hồ sơ giả hoặc hồ sơ sai lệch nội dung lừa dối cơ quan BHXH.

2/. Phạt tiền từ 100 – 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 – 05 năm.

Gian lận BHXH, BHTN:

 • Có tổ chức;
 • Có tính chất chuyên nghiệp;
 • Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN từ 100 – dưới 500 triệu đồng;
 • Gây thiệt hại từ 200 – dưới 500 triệu đồng;
 • Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt;
 • Tái phạm nguy hiểm (đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa mà lại thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng do cố ý hoặc đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý).

3/. Phạt tù từ 05 – 10 năm.

 • Chiếm đoạt tiền BHXH, BHTN 500 triệu đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên.

4/. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tội trốn đóng BHXH, BHTN.

1/. Đối với hành vi gian dối hoặc sử dụng các thủ đoạn để không đóng, đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên sẽ bị xử phạt hành chính nhưng còn vi phạm như:

 • Trốn đóng từ 50 đến dưới 300 triệu động.
 • Trốn đóng cho từ 10 đến dưới 50 người lao động.

Nếu là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.

Nếu là Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng.

2/. Cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu vi phạm những điều sau đây:

 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Trốn đóng từ 300 đồng – dưới 01 tỷ đồng;
 • Trốn đóng cho từ 50 – dưới 200 người lao động;
 • Không đóng số tiền đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động.

Nếu là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Nếu là Doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 500 – 01 tỷ đồng.

3/. Cá nhân hoặc doanh nghiệp nếu vi phạm những điều sau đây:

 • – Trốn đóng 01 tỷ đồng trở lên;
 • – Trốn đóng cho 200 người lao động trở lên;
 • – Không đóng số tiền đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động.

Nếu là cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 500 đến 01 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 02 đến 07 năm.

Nếu là doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 01 đến 03 tỷ đồng.

4/. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *