G

1900 986819

Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào?

5 (100%) 15 votes

Doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển sang sử dụng Hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, Doanh nghiệp vẫn bị lúng túng trong việc Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào? trên website tra cứu của Tổng Cục Thuế khi nhận được hóa đơn có mã của cơ quan Thuế từ đối tác.

Kiểm tra hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Một số dấu hiệu nhận biết: Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn có thông tin:

 • Số hóa đơn xác thực (gồm 15 ký tự số).
 • Mã xác thực (gồm 64 ký tự chữ).
 • Mã vạch 2 chiều in trên hóa đơn.

Với hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, người mua có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn.

Bước 1: Vào trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đường dẫn:
Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào?
Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào?

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn Truy cập mục “Hóa đơn có mã xác thực” chọn “Xác minh hóa đơn”.

Sau khi nhận được hóa đơn, khách hàng truy cập vào trang tra cứu, xác minh hóa đơn của Tổng cục Thuế: https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit.

Kiểm tra Hóa đơn điện tử có mã xác thực
Kiểm tra Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Bước 2: Tại màu hình xác minh hóa đơn, nhập thông tin được in trên hóa đơn điện tử.

– “Số hóa đơn xác thực” (ví dụ: “452897316586354”).

– 05 ký tự đầu tiên của mà xác thực (Ví dụ: “5gae2”).

Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào
Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào

Bước 3: Phân tích kết quả từ Website.

Trường hợp 1. Hóa đơn có giá trị pháp lý được sử dụng để kê khai nộp thuế.

 • Là hóa đơn có kết quả tra cứu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn gốc có giá trị có giá trị sử dụng và không thay đổi.
 • Trạng thái hóa đơn: Là Hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
 • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn thay thế cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx
 • Trạng thái hóa đơn: Là hóa đơn bị điều chỉnh bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxx

Trường hợp 2. Hóa đơn không có giá trị pháp lý do đã bị xóa bỏ, không được sử dụng để kê khai nộp thuế.

 • Là hóa đơn có kết quả trả cứu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn đã bị thay thế bởi hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…
 • Trạng thái hóa đơn: Hóa đơn bị xóa bỏ bới hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx ngày…/…/,..
 • Trạng thái hóa đơn : Là hóa đơn xóa bỏ cho hóa đơn xác thực số xxxxxxxxxxxx

Hóa đơn của người mua thuộc một trong các trạng thái của trường họp 2 là do người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn cũ. Theo quy định hiện hành, trước khi người bán thực hiện thay thế hoặc xóa bỏ hóa đơn. phải có biên bản thỏa thuận với người mua. Nếu người mua không được người bán thông báo trước, người mua có quyền yêu cầu người bán giải thích và cung cấp thông tin.

Trường hợp 3: Hóa đơn không tồn tại.

Nếu hóa đơn không tồn tại, website sẽ trả lời lại ngay trên màn hình như hình ảnh.

Trên đây chính là 3 bước giúp bạn kiểm Tra mã hóa đơn điện tử Như thế nào, ngoài ra còn giúp phân biệt được hóa đơn thật giả. Hiện tại, các phần mềm hóa đơn điện tử đều hỗ trợ việc tra cứu hóa đơn ngay trên chính hệ thống website của doanh nghiệp thay vì của cơ quan thuế.

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 • Địa chỉ: 46/59 đường số 18, Khu phố 1, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hotline 1900 986819.
 • Email : info@giaiphapso247.com.