G

1900 986819

Cập nhật mới nhất mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Rate this post

Bảo hiểm xã hội là một công cụ hiệu quả giúp cho nhà nước điều tiết xã hội trong nền kinh tế thị trường. Nó giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy tham gia bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi cũng như là trách nghiệm của cả người lao động cũng như là người sử dụng lao động. Dưới bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn biết bảo hiểm xã hội là gì? Những Cập nhật mới nhất mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019.

Bảo hiểm xã hội là gì?

Hiện nay, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã có quy định về khái niệm bảo hiểm xã hội như sau:

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Một số khái niệm cấu thành bảo hiểm xã hội

Các bên trong quan hệ bảo hiểm xã hội.

Gồm bên thực hiện bảo hiểm xã hội, bên tham gia bảo hiểm xã hội, bên được bảo hiểm xã hội:

Trên thế giới, có quốc gia bên thực hiện bảo hiểm xã hội là do nhà nước thành lập hoặc do những tổ chức được tư nhân lập ra và hoạt động theo quy định của pháp luật. Ở nước ta, hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội là do Nhà nước thành lập và tổ chức thực hiện từ trung ương đến địa phương.

Bên tham gia bảo hiểm xã hội là người đóng góp phí bảo hiểm xã hội cho bản thân hoặc cho người khác hưởng. Theo quy định của pháp luật, bên tham gia bảo hiểm xã hội là người sử dụng lao động, người lao động và trong một vài trường hợp sẽ là Nhà nước.

Bên được bảo hiểm xã hội là người lao động và thân nhân của họ khi thỏa mãn các điều kiện được hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội.

Cập nhật mới nhất mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019
Cập nhật mới nhất mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Các yếu tố cấu thành các chế độ bảo hiểm xã hội.

 • Đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội;
 • Điều kiện được hưởng bảo hiểm xã hội;
 • Mức hưởng và thời hạn hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Các chế độ bảo hiểm xã hội.

Hiện nay ở nước ta có các chế độ bảo hiểm xã hội như sau:

 • Chế độ bảo hiểm ốm đau;
 • Chế độ bảo hiểm xã hội tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp;
 • Chế độ bảo hiểm thai sản;
 • Chế độ bảo hiểm thất nghiệp;
 • Chế độ hưu trí;
 • Chế độ bảo hiểm y tế
 • Chế độ tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức:

Mức đóng hàng tháng=Mức lương tháng đóng BHXHxTỷ lệ trích đóng BHXH
Mức đóng hàng tháng = Mức lương tháng đóng BHXH x Tỷ lệ trích đóng BHXH

 

Trong đó:

Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

Mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng nào:

 • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
 • Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Đặc biệt lưu ý:

 • Theo khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

Riêng mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH còn phụ thuộc vào trình độ của người lao động như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên, trong năm 2019, hàng tháng, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bất cứ ai là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Đúng như tên gọi “tự nguyện”, Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP nêu rõ:

Mức đóng hàng tháng=22%xMức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn
Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn.

Trong đó, mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Cụ thể, mức thu nhập tháng thấp nhất để tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng/tháng (theo Điều 1 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg) và cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở từ 01/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng).

Như vậy, năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Có thể thấy, dù tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện thì mức đóng hiện nay cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của người lao động so với những gì mà BHXH hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *